LIJEČENJE I IZLJEČENJE GLAUKOMA
 

Sjećam se slike iz djetinjstva kad smo se mi djeca natjecali u puhanju gumenih balona.

Pobjednik tog natjecanja bi bio onaj dječak koji bi napuhao balon do najveće veličine, a da balon ne pukne. Jednom je neki dječak maksimalno napuhao balon i počeo se hvaliti. No drugi dječak mu je brokvom (čavlom) probušio balon koji je bučno puknuo. Mi bi smo prasnuli u smijeh.

Dakle da bi gumeni balon dobio oblik lopte, treba u njega napuhati zrak. Taj komprimirani zrak stvara tlak koji drži balon napetim i u okruglom obliku. U oku imamo sličnu situaciju. Samo umjesto zraka, u oku se nalaze očna vodica, leća i staklovina. One su također pod određenim tlakom.  Zbog toga je oko okruglo poput lopte, pa može normalno obavljati fiziološke radnje. Ukoliko se taj tlak povisi, dolazi do određenih degenerativnih promjena koje nazivamo - glaukom.

 

Glaukom, s obzirom na način nastanka, možemo podijeliti na:

  1. Primarni glaukom
  2. Sekundarni glaukom
  3. Kongenitalni glaukom

 

Sekundarni glaukom nastaje kao posljedica već postojećeg očnog oboljenja koje je uzrokovalo stvaranje prepreke u otjecanju očne vodice. To može biti npr. nakon upale šarenice i cilijarnog /zrakastog/ tijela, zatim nakon traume oka, nakon operacija na oku (kao posljedica postoperativnih komplikacija) i sl.

Kongenitalni je glaukom posljedica poremećenog razvoja komoričnog kuta u djece, te zbog toga nastaje zastoj u otjecanju očne vodice.

Budući da se mi bavimo liječenjem primarnog glaukoma, u daljnjem će tekstu biti objašnjen primarni glaukom.

Glaukom je povišeni očni tlak. Povišeni očni tlak ili glaukom nažalost dovodi do gubitka vida. Ukoliko se na vrijeme ne otkrije, te se ne počne s medikamentoznim liječenjem, onda gubitak vida nastupa prilično brzo. No ukoliko se na vrijeme otkrije te počne s medikamentoznim liječenjem, onda se gubitak vida usporava, pa takav čovjek može s kapljicama koje svakodnevno koristi i ukapava u oči sačuvati svoj vid još 5, 10, 15(rjeđe) ili u rijetkim slučajevima čak i 20 godina. U svojoj dugogodišnjoj praksi liječenja glaukoma imao sam slučaj gospođe koja je 27 godina kapala kapljice za očni tlak, a vid joj je bio još uvijek prilično dobar. No možemo kazati da je to iznimka koja opravdava pravilo. Nažalost u svojoj praksi sam vidio mnogo više onih ljudi koji su kapali kapljice za očni tlak samo godinu i pol, dvije ili tri godine, te su izgubili vid i to najprije  na jednom oku. Inače za glaukom je karakteristično da se vid prvo izgubi na jednom oku, a nakon toga i na drugom. No najveći broj ljudi spada u grupaciju koji s kapljicama sačuvaju svoj vid još 5, 10 a neki čak i 15 godina. S obzirom na to da je glaukom vrlo ozbiljno oboljenje koje u konačnici dovodi do gubitka vida, onda ću ga nastojati razumljivo objasniti, i to od početka do kraja. Zato ću prvo nešto reći o anatomiji oka.

 

 

 

1 - ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA PREDNJEG OČNOG SEGMENTA

 

Na slici 1 vidimo horizontalni presjek desnog oka gdje su označeni svi važniji dijelovi. U prednjem se segmentu  nalaze prednja i stražnja sobica (komora) kao i očna vodica, a u stražnjem se segmentu nalazi izlazište vidnog živca kao i žuta pjega (mjesto najjasnijeg vida).

 

 

Slika 1                              

 

 

Cijeli prostor oka ispunjen je tekućinom.  Očna se vodica nalazi u prednjoj očnoj sobici (ili komori) /Sl. 2, točka 1/ i u stražnjoj očnoj sobici /Sl. 2, točka 2/ , a u ostalom prostoru iza leće nalazi se staklovina /Sl. 2, točka 3/.

 

     

     Slika 2.

 

U staklovini se nalazi gusta prozirna tekućina  kroz koju prolazi svjetlost do žute pjege. No, za razumijevanje procesa nastanka glaukoma važnije su prednja i stražnja očna sobica (komora), a to je tzv. prednji segment oka.

Stoga ćemo prvo objasniti anatomiju i fiziologiju prednjeg očnog segmenta. Iza rožnice (rožnica je prozirna polukugla koja prekriva šarenicu, te kao što stakalce na satu prekriva brojke i kazaljke, tako i rožnica prekriva šarenicu i zjenicu) nalazi se prednja očna komora (sobica), zatim se nalazi šarenica (boju očiju određujemo po šarenici), zatim se nalazi zjenica (to je otvor kroz koji prolazi svjetlost), iza zjenice se nalazi leća (to je prozirni jastučić), pa se nalazi stražnja očna komora (sobica) /Sl. 3/.

           

 Slika 3                                                                                Slika 4

 

Leća ima funkciju da zrake svjetlosti lomi i usmjerava u žutu pjegu. Zato ona mora biti prozirna. Ako bi se ona hranila putem crvenih krvnih žila ili kapilara, čovjek ne bi ništa vidio. Zato se ona hrani putem tzv. difuzije (difuzija je kretanje vode ili otopljene tvari s mjesta veće koncentracije na mjesto manje koncentracije). Da bi se proces difuzije mogao odvijati, leća mora biti uronjena u tekućinu. Ta tekućina (tzv. očna vodica) se stvara u stražnjoj očnoj sobici, tj. neprekidno je izlučuju cilijarni nastavci zrakastog tijela u stražnju sobicu /Sl. 4, točka 1/, zatim očna vodica prelazi u prednju sobicu tako da potisne šarenicu prema naprijed /Sl. 4, točka 2/. Ona nosi glukozu i kisik, a odnosi otpadne tvari, te nakon cirkulacije po prednjoj sobici /Sl. 4, točka 3/, očna vodica napušta prednju sobicu i kroz Schlemmov kanal izlazi van /Sl. 4, točka 4/.

Ako sve funkcionira  kako treba, očna vodica će se izmijeniti jednom u deset sati /Sl. 5 a/.

No, dođe li do zastoja prilikom istjecanja očne vodice, dolazi do povišenoga očnog tlaka.

To se najčešće događa  ako je oko jako izduženo (kratkovidnost), ili ako je oko jako spljošteno (dalekovidnost), ili ako je čovjek pod stresom. U sva tri slučaja izobličeno oko neprestano vrši pritisak na živac okulomotorijus. Tada tanki ogranak živca okulomotorijusa koji podražuje šarenicu izgubi provodljivost pa šarenica nalegne i začepi Schlemmov kanal. Dakle, stvara se tekućina koja nema gdje otjecati i tako dolazi do povišena očnog tlaka ili glaukoma. To je tzv. glaukom zatvorenog kuta /Sl. 5 c/.

 

 

 

a) Schlemmov kanal otvoren
- slobodan optok očne vodice
b) Schmlemmov kanal sužen
- otežan optok očne vodice
- glaukom tzv. otvorenog kuta
c) Schlemmov kanal zatvoren
- spriječen optok očne vodice
- glaukom tzv. zatvorenog kuta

Slika 5a  

 Slika 5b
   
Slika 5c
     

 

                                                                               

(To možemo usporediti s vodom u sudoperu koja istječe iz slavine, ali ne može normalno otjecati jer je odvodna cijev začepljena  otpatcima hrane, pa se razina vode u sudoperu diže.)

Postoje dva tipa glaukoma gdje su problemi u otjecanju očne vodice. To su glaukom tzv. otvorenog kuta gdje je Schlemmov kanal sužen, pa je stoga otežano otjecanje očne vodice /Sl. 5 b/ i već spomenuti glaukom tzv. zatvorenog kuta, pri kojem šarenica nalegne na Schlemmov kanal te tako sprečava njeno otjecanje /Sl. 5 c/. Budući da se očne vodice stvara više nego što je može izaći van kroz Schlemmov kanal, tada ta vodica vrši pritisak u prednjoj očnoj sobici tako da rožnica više nije mekana, već je tvrda i napeta. No, kako je oko zatvoren sustav  koji je ispunjen tekućinom (očna vodica u prednjoj i stražnjoj sobici i staklovina), tada se pritisak u prednjoj očnoj sobici (komori) prenosi na cijelo oko kao hidraulički tlak.

 

 2 - PASCALOV ZAKON

Hidraulički tlak možemo ovako objasniti: Ukoliko se na jednom mjestu u tekućini koja je zatvorena u posudi poveća  tlak za određenu jedinicu pritiska, to povećanje će se širiti kroz tekućinu jednako u svim smjerovima, te će se na svakom mjestu u posudi tlak povećati za istu jedinicu pritiska. To je tzv. Pascalov zakon. To se može prikazati jednostavnim pokusom tako da se u posudu kao na slici nalije obojena voda. Kad se voda umiri, stisne se pumpica na vrhu posude, tj. povećamo tlak u njoj samoj.

 

     

Slika 6a                              Slika 6b                         Slika 6c          

Vidimo da se u svim cjevčicama  razina vode jednako podiže, što je dokaz da hidraulički tlak u svim dijelovima posude djeluje jednakim pritiskom /Sl. 6 a, b i c/.

S obzirom na to da se pritisak iz prednje sobice (komore) jednakim intenzitetom prenosi na sve dijelove oka pa tako i na vidni živac u stražnjem dijelu oka, zbog Pascalova zakona, vidni živac se postupno uništava te dolazi do gubitka vida. Zato oftalmolozi, kada dijagnosticiraju takvo stanje, daju kapljice koje suze i podignu šarenicu sa Schlemmovog kanala, te se na taj način ponovo uspostavlja protok očne vodice. Ili daju kapljice koje utječu na proširenje Schlemmovog kanala (kod glaukoma otvorenog kuta), pa ponovo dolazi do normalnog protoka očne vodice. To dovodi do sniženja očnog tlaka u granice normale (normalan očni tlak je od 12 do 21 mm Hg).

No, budući da ljudi te kapljice moraju uzimati doživotno, onda je i ta šarenica neprestano sužena što znači nepokretna, a kako je oko zatvoren sustav, ako je jedan dio tog zatvorenog sustava nepokretan, to se s vremenom prenosi na cijeli sustav. Zato ponovo dolazi do povišenog hidrauličkog tlaka koji vrši pritisak na vidni živac, te nakon 5 (kod nekih ljudi i prije) 10 ili 15 godina se gubi vid najprije na jednom oku, a nakon toga na oba oka. Dakle, kapljice koje daju oftalmolozi kratkoročno su dobre jer sprečavaju da ljudi kojima je povišen očni tlak izgube vid  u kratkom vremenu. Ali dugoročno ni kapljice ne mogu spriječiti gubitak vida. Nakon nekog vremena kapljice prestaju djelovati, pa oftalmolozi mijenjaju druge kapljice ili kombiniraju više kapljica, koje opet nakon nekog vremena prestaju djelovati. Tada obično oftalmolozi naprave operaciju tako da naprave mali otvor (rupicu) tako da taj višak tekućine izađe /Sl. 7/.

 

    

    Slika 7

 

No kako tijelo ima sposobnost zacjeljivanja, ta rupica se zatvori što dovodi do ponovnog povišenja očnog tlaka. (U daljnjem tekstu sam detaljnije opisao mehanizam zašto i nakon upotrebe kapljica dolazi do povišenja hidrauličkog tlaka, a time i pritiska na vidni živac. Također sam detaljnije opisao i ponašanje oka nakon operativnih zahvata.)

Zato je povišeni očni tlak najbolje izliječiti na prirodan način tako da čovjek više ne mora koristiti kapljice za oči, a da je očni tlak u granicama normale (od 12 do 21 mm Hg).

 

3 - UZROK POVIŠENOG OČNOG TLAKA

Objasnivši što je glaukom i kako se manifestira, spustiti ćemo se na staničnu  razinu da objasnim što se događa s prednjim segmentom oka.  Naime, vrlo tanki ogranak živca okulomotorijusa podražuje, tj. inervira šarenicu, a preko nje utječe i na  iridokornealni kut ( kut između šarenice i rožnice), tj. kanale (tzv. Schlemmov kanal) kojima se odvodi voda iz prednje sobice. Na taj se način kontrolira  širenje i skupljanje zjenice, tj. kontrakcija i relaksacija šarenice. Šarenica se ponaša kao otvor (blenda) na objektivu fotoaparata i kontrolira upad svjetla u oko. Ako se oko nalazi u prostoru s puno svjetla (sunčan dan i sl.), tada se šarenica izduži, a posljedica toga je sužavanje zjenice, te u oko ulazi manje svjetla. No, kad se oko nalazi u tamnijoj okolini (sumrak, zatvoreni prostori bez mnogo svjetla i sl.), tada se šarenica skupi i kao posljedica toga zjenica se proširi, te ulazi više svjetla u oko. Da bih mogao objasniti skupljanje i širenje zjenice, moram nešto reći općenito o mišićima.

 

Mišići u ravnoteži

 Naše tijelo se za pokretanje koristi mišićima. Postoje tri vrste mišića:1. mišići kostura (poprečno prugasti), koji se pokreću našom voljom i služe za kretanje, 2.srce ili srčani mišić i 3. glatki mišići koji se pokreću neovisno o našoj volji te automatski reguliraju pokrete u krvožilnom, probavnom, dišnom i urogenitalnom sustavu. Mišići šarenice spadaju u glatke mišiće. Mišići rade tako da se stežu i opuštaju. Uglavnom postoje dva mišića koji rade sinkronizirano - jedan se steže, a drugi opušta (isteže). Kad se krećemo, onda se jedna skupina mišića kontrahira, a druga relaksira. Oni su usklađeni, to rade u ravnoteži i čovjek se kreće. Ako bi se samo jedna ista skupina mišića stezala, a druga ista samo olabavila, tj. opuštala , tada se čovjek ne bi mogao kretati. Znači kod mišića je bitno da su uvijek u ravnoteži, da se jedni stežu, a drugi opuštaju i zatim obratno. Mišići to rade putem malih sitnih vlakana koji se zovu aktin i miozin. Oni su okrenuti jedni prema drugima poput dva češlja s djelomično spojenim zupcima  /Sl. 8 a/.

 

 

 Slika 8a

 

Pri stezanju zupci se približavaju tako da ulaze u prazni međuprostor i popunjavaju ga, te na taj način skraćuju dužinu mišića /Sl. 8b/ Mišić je tada stegnut (napet, kontrahiran).

 

 

 Slika 8b

 

No kada olabave tada se „češljevi“ razdvajaju i mišić je duži (istegnut, opušten, relaksiran), /Sl. 8a/. Kod šarenice postoje dva mišića: mišić stezač zjenice (m. sphincter pupillae) i mišić dilatator (rastezač) zjenice (m. dilatator pupillae).Mišići dobivaju naređenja iz mozga putem živaca koji ih podražuju (inerviraju). Putem živčanih impulsa koji dođu do mišića, mišićne stanice primaju naređenja što će raditi. Kako jedan živac ili živčani ogranak prenosi više raznih podražaja, onda tijelo ima mehanizam da se to radi putem živčanih prijenosnika ili tzv. neurotransmitera. Ako bi svaki živac prenosio samo jedan određeni podražaj onda bi u tijelu bilo toliko mnogo živaca da ne bi bilo mjesta za druge organe. To možemo usporediti s autocestom Zagreb –Split. Ako bi svaki grad u Hrvatskoj bio povezan  posebnom cestom sa Zagrebom, to bi značilo da Zagreb –Rijeka ima svoju traku, Zagreb- Zadar  ima svoju traku, Zagreb -Šibenik ima svoju,  Zagreb-Split ima svoju traku i Zagreb –Dubrovnik svoju traku. To znači da bi autocesta od Zagreba do Karlovca imala šest autocesta od kojih bi svaka autocesta imala šest traka (i to dvije za svaki pravac plus još dvije zaustavne). A autocesta do Zadra bi imala pet takvih velikih traka. To je skupo,  nepraktično i zauzima jako mnogo zemlje. Zato postoji jedna auto cesta i mnogo raskrižja. Tako i u tijelu putem jednog živca putuju  razni podražaji u razne dijelove tijela. I zato i živčani putovi imaju raskrižja koja prelaze preko neurotransmitera.  Svaki neurotransmiter ima svoju funkciju. Kad se neurotransmiter izluči onda se on veže na točno određeni receptor one stanice na koju treba djelovati. I tada u stanici pokrene točno određene biokemijske reakcije koje uvjetuju da se stanica ponaša na način kako to mozak od nje zahtjeva. Kada se oko nalazi u okolini s mnogo svjetla, tada fotoni svjetla pokrenu mehanizam gdje se na živčanim završetcima onih živaca koji podražuju mišić stezač zjenice počnu izlučivati živčani prijenosnici  (neurotransmiteri), koji se vežu na receptore mišićnih stanica mišića stezača zjenice. Kada se taj određeni neurotransmiter veže na taj receptor, onda on pokrene određenu biokemijsku reakciju u stanici na način da se stanica polarizira. Na membranama stanice se sa npr. desne strane skupljaju pozitivni ioni, a s lijeve strane negativni. Kod susjedne stanice se događa isti postupak. S obzirom na to da su stanice jedna do druge i da su na desnoj membrani prve stanice pozitivni ioni, a na lijevoj membrani susjedne stanice su negativni ioni,  a suprotni naboji iona se  privlače /Sl. 9a/ i  putem aktina i miozina (princip dva češlja – slika 8b) dolazi do kontrakcije ili stezanja mišića stezača zjenice. Zato se šarenica sužava i sprečava veći upad svjetla u oko.

 

 

 

 Slika 9a

 

 

No kad svjetlosni fotoni prestanu udarati u šarenicu (oko se premjesti u sredinu s manje svjetla),tada se taj neurotransmiter prestane stvarati (a one postojeće deaktivira enzim) te više ne dolazi na receptore za polarizaciju stanice. U tom slučaju stanica se vraća u stanje prestanka bipolariteta (stanica se depolarizira), pozitivni i negativni ioni se poredaju tako da su na membranama stanice uvijek samo jedni ioni npr. pozitivni /Sl. 9b/.  Budući da se  ioni suprotnih naboja, tj. polova  privlače, a ioni istih naboja odbijaju, dolazi do obrnutog procesa. Mišić stezač zjenice prestaje se stezati i počinje se opuštati. Tada preuzima funkciju drugi mišić (mišić rastezač zjenice) i zjenica se počinje širiti. Za vrijeme dok neurotransmiter pokreće biokemijske procese bipolarizacije stanice, troši se energija. Da bi se dobila energija, troši se kisik i npr. glukoza. No istovremeno se stvaraju otpadne tvari npr. ugljični dioksid i mliječna kiselina. Za vrijeme bipolarizacije stanice stvara se energija i otpadne tvari, a kad nastupi obrnuti proces, te se ioni poredaju tako da se stanice odbijaju jedne od drugih, (depolarizacija), tada počinje proces opuštanja mišića /Sl. 9 b/.

 Slika 9b

 

Stanice više nisu tako stisnute i zgusnute jedna pored druge već imaju dosta prostora oko sebe. To je idealno vrijeme za čišćenje stanice od otpadnih tvari jer su pore na membranama stanica veće i šire. U tom trenutku stanica izbacuje otpadne  tvari, npr. ugljični dioksid i mliječnu kiselinu, a ponovo prima u sebe kisik i pohranjuje glukozu za sljedeći novi proces bipolarizacije, koji dovodi do kontrakcije mišića. To je u osnovnim crtama normalni fiziološki proces kod šarenice. Dakle da bi šarenica normalno funkcionirala treba biti podražena (inervirana) od strane tankog ogranka živca okulomotorijusa. (Mišić rastezač zjenice podražuje drugi živac, ali zbog lakšeg razumijevanja bitnih procesa spominjem samo živac okulomotorijus.) Prema tome mišić stezač zjenice i mišić rastezač zjenice su dobro inervirani, imaju dovoljno neurotransmitera i sve dobro funkcionira. No kod nekih ljudi se počne događati da ta šarenica prestane raditi u skladu s njenom fiziološkom funkcijom. Na svjetlu se ne sužava već lagano počinje padati. Naime mišić stezač ne radi kako treba i ta šarenica nalegne na Schlemmov kanal te ga ili potpuno začepi (što je rijetko) ili mu smanji komorični kut. Tada očna vodica ima manju, tj. užu cijev gdje može izlaziti, te dolazi do nakupljanja tekućine u prednjoj očnoj sobici i povišenoga očnog tlaka. O tom procesu sam već govorio pa ćemo se ovdje zadržati na staničnoj razini. To se događa najčešće kod tri skupine ljudi:

1. Kod osoba koje su kratkovidne očna jabučica je izdužena jer ravni mišići vrše pritisak na nju.

2. Kod ljudi koji su dalekovidni (prije se to zvala tzv. staračka dalekovidnost, no kako se životni vijek produžio, te su to danas ljudi u najboljim godinama, naziv se promijenio u tzv. dobnu dalekovidnost) očna jabučica je skraćena i tada kosi mišići vrše pritisak na nju. 

3. Ako je osoba pod stresom tada također mišići vrše pritisak na očnu jabučicu.

Moguća je i kombinacija npr. kratkovidni ljudi koji počinju dobivati dalekovidnost, pa je ta očna jabučica neprirodno izobličena i podložna pritisku. Ili npr. kratkovidnost ili dalekovidnost povezana sa svakodnevnim stresom koji posebno djeluje na oči. Tada je taj tanki ogranak živca okulomotorijusa  pritisnut i zato više ne prenosi podražaje. (Možda ste nekad i sami doživjeli kod spavanja da vam je ruka ili noga utrnula, te ste je trebali malo izmasirati da ponovo dobijete osjet. To je zato što je živac izgubio podražaj zbog pritiska). 

Da bih malo pojasnio nastanak glaukoma povezan sa stresom, nešto ću kazati o stresu. Drugi izraz za stres je uzdrmanost. Jedan od razloga nastanka stresa snažna su uzbuđenja. Kod snažnih uzbuđenja mišići se stišću te je provodljivost živčanih impulsa smanjena. U nekim slučajevima izrazito snažnih uzbuđenja, kao što je strah, može doći do potpune paralize. U veljači 2010. novine su objavile da je jedna djevojka iz  Italije gledala horor film i nakon toga se paralizirala od straha, te je završila u bolnici. Jedan je psihijatar objašnjavajući taj slučaj rekao: “Liječio sam  paralize kad pacijenti zbog emocionalne napetosti nisu mogli hodati. Strah im je blokirao živce.  Podsvjesno su se najsigurnije osjećali ako ostanu na mjestu”. Još je dodao da takva paraliza može trajati kratko, ali i mjesecima i godinama. Dakle ako snažna uzbuđenja kao što je strah mogu paralizirati cijelo tijelo, onda  stres u kombinaciji s kratkovidnošću i dalekovidnošću, gdje su očni mišići već stisnuti, može dovesti do smanjenih podražaja. S obzirom na to da su podražaji smanjeni, ne izlučuje se dovoljno neurotransmitera, te zato nema tko potaknuti stanicu na bipolarizaciju i posljedično na kontrakciju mišića stezača zjenice. Mišić je sve labaviji, opušteniji i ne reagira na svjetlo jer nema druge komponente, a to je neurotransmiter. Budući da očni tlak dovodi do pritiska na vidni živac, i u konačnici do gubitka vida, onda nije dobro da je očni tlak povišen. Zato oftalmolozi takvim ljudima daju kapljice koje snižavaju očni tlak, što automatski znači da je protok očne vodice ponovo normalan, a time je smanjena opasnost pritiska na vidni živac. Konkretno u slučaju glaukoma tzv. zatvorenog kuta (o kojem govorimo) oni daju kapljice koji djeluju na mišić stezač zjenice na način da se on ponovo kontrahira i podigne, te tako zjenica postaje sužena (tzv. mioza). Tada se on ispruži i podigne šarenicu od komoričnog kuta i Schlemmovog kanala te se proširi taj prolaz kao i Schlemmov kanal i očna vodica ponovo protječe. S obzirom na to da povišeni očni tlak vrši pritisak na vidni živac i posljedično dovodi do gubitka vida, onda se davanjem tog lijeka (iz te skupine lijekova, poznat je pilokarpin) sprečava gubitak vida koji bi inače mnogo brže nastupio nego da se taj lijek ne koristi. No dugoročno ni taj lijek nije rješenje. Naime sada se događa to da se  umjesto prirodnog neurotransmitera (u ovom slučaju je to acetilkolin) ukapava u oči zamjena koja djeluje na receptore jednako kao i acetilkolin, ali s tom razlikom da ga enzim kolinesteraza ne može razgraditi. Budući  da se lijek mora kapati do kraja života, mišić stezač zjeniceje stalno napet, tj. kontrahiran, ta zjenica je stalno sužena i sada se na staničnoj razini događa ovaj proces. Naime, kako lijek stalno podražuje receptore za bipolarizaciju stanice (rekli smo da se mora kapati do kraja života), tada je ta stanica neprestano u biokemijskoj reakciji bipolarizacije gdje mora neprestano stvarati energiju trošeći kisik i glukozu. Kako se bipolarizacija stvara bez obzira da li je oko na svjetlu ili tami, ne postoji prirodna ravnoteža i usklađenost između stezanja i opuštanja mišića stezača zjenice. Dakle, neprestano se odvija jedan proces trošenja energije i stvaranja otpadnih tvari. Drugi proces depolarizacije i opuštanja mišićnih stanica, kada su stanične pore proširene te omogućuju izbacivane otpadnih tvari, je prekinut ili potpuno smanjen. Zato se sada u stanici događa da ona mijenja svoj sastav - u njoj je previše npr. ugljičnog dioksida i mliječne kiseline, a premalo npr. kisika i glukoze. No, ovdje moram  napomenuti da lijekovi za snižavanje očnog tlaka sadrže konzervanse kako se mikroorganizmi ne bi u njima razvijali. Konzervansi sadržani u ovim lijekovima mogu uzrokovati upalu spojnice, toksično djelovati na rožnicu pa izazivati svrbež i crvenilo oka te gorak okus u ustima. Ali ono što čine na staničnoj razini jest da se akomuliraju u mišićnim stanicama šarenice te pridonose povećanju otpadnih tvari koje se skupljaju u tim stanicama. Uz višak ugljičnog dioksida i mliječne kiseline, u stanicama se još nakuplja i konzervans. S obzirom na to da je uloga konzervansa spriječavanje razvoja mirkoorganizama u lijekovima, cjepivima ili hrani na način da u živim stanicma mikroorganizama ne dozvoljavaju izmjenu tvari, onda na isti način djeluju i u živim stanicama mišića šarenice. Na taj se način još više spriječava izmjena kisika i hranjivih tvari u mišićnim stanicama šarenice, te to ubrzava proces zaustavljanja djelovanja lijekova za sniženje očnog tlaka.

Pokušajte zamisliti čovjeka koji je u maloj prostoriji zatvoren bez cirkulacije zraka (takva situacija se prije često znala događati u podmornicama za vrijeme drugog svjetskog rata). Takav čovjek nakon nekog vremena potroši kisik, a poveća se koncentracija ugljičnog dioksida. I kad koncentracija ugljičnog dioksida prijeđe određenu razinu, tada taj čovjek izgubi svijest. Možemo kazati da se umrtvio ili kolabirao. To se događa zato da bi se sve funkcije organizma svele na minimum, tako da se potrošnja kisika i energije što više štedi. Ukoliko ne bi nakon toga  došao do zraka, takav čovjek bi, nažalost, vrlo brzo preminuo. Vrlo sličan postupak se događa na staničnoj razini. Stanica može normalno funkcionirati ako je u ravnoteži. To znači da odnos, npr. kisika i ugljičnog dioksida i npr. glukoze i mliječne kiseline uvijek mora biti u određenom omjeru s malim fiziološkim odstupanjima. No, ako je taj odnos poremećen, pa otpadnih tvari ima previše, ta stanica više ne može normalno funkcionirati i ona kolabira. U našem primjeru to znači da unatoč tome što se daju kapljice koje podižu šarenicu, tj. sužavaju zjenicu, te kapljice nakon nekog vremena prestaju djelovati. Šarenica ponovo nalegne na Schlemmov kanal i dolazi do povišenog očnog tlaka. Nakon toga oftalmolozi daju druge kapljice koje vrlo brzo prestaju djelovati, pa daju kombinaciju kapljica, pa pojačavaju doze, ali stanice prepune otpadnih tvari jednostavno više ne reagiraju na kapljice. Šarenica naliježe na Schlemmov kanal i povisuje se očni tlak. Ovdje još trebam napomenuti da je u ono vrijeme dok su kapljice snižavale očni tlak, ipak zbog toga što su ga snižavale na neprirodan način, dolazilo do pritiska na vidni živac, a time i propadanja vida. Taj proces ipak nije bio toliko brz kao što bi to bilo da se kapljice uopće nisu uzimale. S obzirom na to da tlak i dalje raste, unatoč kapljicama, tada oftalmolozi operiraju. Operacija ima više vrsta, ali im je svima zajedničko da se napravi otvor tako da višak tekućine iscuri. Budući da  oko ima sposobnost zacjeljivanja, ta se rupica zatvori i problem ostaje i dalje. No, neki operateri imaju posebne tehnike gdje je otvor stalno prisutan. Neki su moji pacijenti imali osjećaj da im stalno suze cure niz obraze. Nije dobro da postoji otvorena komunikacija između unutarnje i vanjske strane oka zbog infekcije i sl. I u takvim slučajevima, zato što očni tlak nije riješen na prirodan način, dolazi do pritiska na vidni živac, a time posljedično i gubitka vida. Sjećam se riječi mog mentora i učitelja pok. prof. dr. sci. Ivana Ledića koji mi je, dok je objašnjavao glaukom, rekao: „Ako usporedimo operacije kod glaukoma i mrene (katarakte), te ako čovjek koji ima mrenu i ima samo 20% vida prije operacije, nakon operacije taj će čovjek dobiti 100% vida. No kod glaukoma, ako je imao prije operacija samo 20% vida, nakon operacije imati će i dalje samo 20% vida.“ Pa zašto ga je onda doktor operirao?“ pitao sam. „Zato što je operater procijenio da  će ako ga operira, tih 20% vida imati još 6 mjeseci. A ako ga ne operira onda će i tih 20% vida izgubiti vrlo brzo.“ Kad je u pitanju glaukom tzv. širokog kuta, proces je isti. Samo u tom slučaju šarenica ne naliježe na Schlemmov kanal, pa zastoj u otjecanju vodice nastaje više zbog toga što je Schlemmov kanal sužen.

Kad već spominjem suženje Schlemmovog kanala onda ovdje želim dodati da postoji još jedan razlog zašto  Schlemmov kanal može biti sužen. Zapravo Schlemmov kanal možemo opisati kao neku vrstu kolektora koji se kružno proteže oko cijele rožnice. Iz Schlemmovog kanala polaze sitni odvodni kanalići kojima očna vodica odlazi iz oka i ulijeva se u vene. Funkcija očne vodice jest da u prednju očnu komoru nosi glukozu i kisik, a odnosi produkte razgradnje tzv. otpadne tvari. S godinama te otpadne tvari nastoje se zakačiti i zalijepiti za te male sićušne kanaliće (nastavke Schlemmovovog kanala) koji zato postaju sve uži i uži. A posljedica je suženja odvodnih kanalića povišeni očni tlak. Mi naše pacijente naučimo kako cijeli život mogu imati prohodne te sićušne kanaliće.

Nadalje, još ću objasniti zašto unatoč kapljicama koje čovjek uzima, a dok je očni tlak još u granicama normale, ipak vidni živac polagano propada. U mojoj praksi viđao sam slučajeve gdje su se ljudi koristili kapljicama i očni tlak je bio u normalnim granicama. No kronološki pregled vidnog polja (nalaze su donijeli od drugih oftalmologa) je pokazivao, da je ono sve manje i manje. To znači da vidni živac zbog pritiska polako propada. Naime, radi se o tome da se očna vodica stvara u stražnjoj očnoj sobici u valovima. Kako je oko živi organ koji se stalno mijenja (akomodacija na blizu ili daleko što znači da se očna jabučica neprestano produžuje i skraćuje, zatim se pomiče lijevo- desno, gore-dolje, šarenica se stalno sužava i širi) to gibanje oka uvjetuje da se i očna vodica stvara neravnomjerno. Neravnomjerno stvaranje očne vodice zahtijeva i neravnomjeran odvod. Tada se i Schlemmov kanal tako ponaša. Nekad propušta malo više vodice, a nekad manje. Splet živaca u oku je povezan i usklađen te malo veći pritisak očne vodice na jednoj strani  dovodi do većeg opuštanja stijenki  Schlemmovog kanala na drugoj strani. I obratno, kad se stvara manje vodice i Schlemmov kanal je uži te propušta manje vodice.

 

4 - UTJECAJ LIJEKA (KAPLJICA ZA SNIŽAVANJE OČNOG TLAKA) NA PONAŠANJE OČNE  VODICE

Kad se daju lijekovi, oni uvijek djeluju na isti način, tako da oni ili maksimalno prošire Schlemmovkanal ili maksimalno smanje stvaranje očne vodice. U slučaju da se želi jako sniziti očni tlak, onda se u nekim takvim stanjima daju lijekovi i za jedno i drugo. U daljnjem tekstu ću nastojati hipotetski objasniti što se događa kad se koriste kapljice za snižavanje očnog tlaka.

No prije nego što nastavimo, napomenio bih da je ovo poglavlje podijeljeno na 3 dijela:

a)      Fiziologija očne vodice

b)      Akvarij i ribice

      c)  Zastoji u protocima očne vodice

 

a) Fiziologija očne vodice

Dakle da još jednom ponovimo, očna vodica se stvara u stražnjoj očnoj sobici, tj. neprekidno je izlučuju cilijarni nastavci zrakastog tijela u stražnju sobicu /Sl. 4 točka 1/. U daljnjem tekstu ćemo cilijarne nastavke zrakastog tijela pojednostavljeno nazvati – cilijarno tijelo. Zatim očna vodica prelazi u prednju sobicu tako da potisne šarenicu prema naprijed /Sl. 4. točka 2/. Ona nosi glukozu i kisik, a odnosi otpadne tvari, te nakon cirkulacije po prednjoj sobici /Sl. 4 točka 3/, očna vodica napušta prednju sobicu i kroz Schlemmov kanal izlazi van /Sl. 4 točka 4/. Znači očna vodica se neprekidno stvara i ističe iz oka. Očna vodica sa sobom donosi hranjive tvari i kisik a odnosi otpadne tvari. Na taj način ona hrani leću i rožnicu. Zato je bitno da očna vodica neometano cirkulira i da je tlak u prednjoj očnoj sobici /komori/ između 12 i 21 mm Hg. Takav je tlak  bitan i stoga da rožnica uvijek bude dovoljno ispupčena. Ako je rožnica pravilno ispupčena, tada će čovjek vidjeti oštro. No ukoliko bi tlak pao ispod normalne vrijednosti, moglo bi se dogoditi da ta rožnica ne bude dovoljno ispupčena, što bi se moglo odraziti na slabiji vid. Ukoliko bi tlak porastao iznad normalnih vrijednosti, tad se vrši pritisak na vidni živac što, ako to stanje potraje, rezultira gubitkom vida. Zato je bitno da onoliko vodice koliko se stvori i uđe u stražnju i prednju očnu sobicu, da ista količina i isteče kroz Schlemmov kanal  van.

U ljudskom organizmu, bez obzira je li to oko ili su neki drugi organi (npr. bubrezi, mišići i sl.), postoji ravnoteža u njihovom djelovanju, koja se postiže  sistemom  tzv. akcije – reakcije. Znači ako čovjek uzima previše tekućine, onda se  kroz bubrege više tekućine i izlučuje. Kod mišića također postoje mišići agonisti i antagonisti, što znači da ako se jedan mišić steže, drugi se isteže, ili ako se jedan kontrahira, drugi se relaksira. Ta ravnoteža postoji i u oku, a o njoj se brine regulatorni mehanizam koji ne dozvoljava da tlak padne ispod 12 mm Hg, a ni da se digne više od 21 mm Hg.

Prije nego što počnem objašnjavati fiziologiju stvaranja i oticanja očne vodice, malo ćemo se podsjetiti na anatomiju prednjeg očnog segmenta. /Sl. 10/

 

 

 

Zbog lakšeg razumijevanja procesa u daljnjem tekstu na slikama će biti prikazana samo donja polovica prednjeg očnog segmenta.

 

Očna se vodica stvara u stražnjoj očnoj sobici, tj. neprekidno je izlučuju cilijarni nastavci (cilijarno tijelo). Koliko se vodice stvori u cilijarnom tijelu, toliko i izađe kroz Schlemmov kanal. /Sl. 11a/ No čovjek je živo biće koje nekad miruje, a nekad je u pokretu, nekad radi teže, a nekad lakše radnje, nekad vid napreže više, a nekad manje. Također je podložan i emocijama koje su nekad snažnije, a nekad slabije. Zbog gore navedenih razloga, fiziološke potrebe organizma nisu uvijek iste. Zato se očna vodica, u zavisnosti od trenutnih fizioloških potreba, nekad stvara malo više a nekad malo manje. Ako se stvori malo više vodice koja nije izašla kroz Schlemmov kanal, tada se povisi očni tlak. /Sl. 11b / Taj povećani tlak u prednjoj očnoj komori vrši pritisak na živčane završetke osjetilnih stanica koje su osjetljive na pritisak. One šalju impulse (podražaje) u mozak. Mozak nakon toga šalje tzv. povratnom  spregom dva podražaja: jedan ide u Schlemmov kanal kojemu mozak šalje signal da se širi. Drugi podražaj ide u cilijarno tijelo te mozak šalje signal da se smanji produkcija očne vodice. Sada se s jedne strane Schlemmov kanal proširio te više vodice izlazi iz prednje očne komore. S druge strane se smanjila količina produkcije očne vodice. Zbog toga se pritisak na rožnicu smanjuje. /Sl. 11c / No ukoliko pritisak padne ispod određene granice, tada osjetilne stanice ponovo šalju impuls u mozak da se pritisak vode smanjio. Mozak ponovo šalje dva signala. Jedan da se Schlemmov kanal sada suzi, a drugi da se ponovo poveća produkcija očne vodice. Sada ponovo raste tlak u prednjoj očnoj sobici. /Sl. 11b /  Dakle tlak uvijek malo varira, ali ta odstupanja su u fiziološkim granicama (od 12 do 21 mm Hg) sve dok postoji ravnoteža između stvaranja i oticanja očne vodice.

 

 

 

 

 

 

b) Akvarij i ribice

Da bih malo bolje pojasnio odnose, usporedit ću protok vodice u prednjoj očnoj sobici s akvarijem za male ribice. Pretpostavimo da u tom akvariju žive osjetljive male ribice koje inače u prirodi žive u malim, plitkim potocima gdje teče brza i čista voda. One su se prilagodile životu u plitkoj vodi na visini od 12 do 21 cm. Ako voda naraste više od 21cm, onda razina vode raste i ribice su na većoj dubini. Osjetljive ribice to osjete kao povećani tlak koji dovodi do kompresije (pritiska) i uništava ih. Nešto slično imamo i kod podmornica. Ako podmornica zaroni u veću dubinu koja nije za nju predviđena (npr. kvar, a  u ratu oštećenje zbog dubinskih mina ili bijeg od neprijateljskih brodova razarača) dolazi do pritiska tlaka vode (kompresija) i ako to dugo traje voda jednostavno zdrobi tu podmornicu.

No ribice ne smiju plivati ni na manjoj dubini od 12 cm jer na toj dubini nema dovoljno hrane. Dakle da bi ribice mogle živjeti, napraviti ćemo akvarij gdje s jedne strane imamo slavinu A iz koje stalno dolazi čista voda s hranom i kisikom za ribice, a s druge strane imamo slavinu B gdje ta voda odlazi. Da bi ribice bile zdrave, razina vode mora biti stalno u visini od 12 do 21 cm. Zato ispod 12 cm i iznad 21cm postoje senzori koji putem crvenih žica spojenih na centralno računalo (u daljnjem tekstu centralno računalo će biti označeno skraćenicom –CR) upozoravaju (signaliziraju) da je razina vode došla ispod ili poviše dopuštene razine. Ako je voda u granicama od 12 do 21cm, senzori svijetle zelenom bojom. A ako je voda ispod ili iznad dopuštene razine, svijetle crvenom bojom. I to crvenom bojom svijetli samo onaj senzor koji upozorava da je razina vode ili preniska ili previsoka. Tada CR šalje sa zelenim žicama impulse (signale) u slavinu A i slavinu B te regulira protok vode tako da voda i dalje bude u granicama visine od 12 do 21 cm.  /Sl. 12/

 

 

 

Na primjer može se dogoditi da razina vode raste. Senzor to registrira, promijeni zelenu boju u crvenu i pošalje signal u CR. /Sl. 13a/

Tada CR zelenom žicom šalje dva signala: Jedan ide u slavinu A koja se zatvara tako da istječe manje vode u akvarij. Drugi signal putuje u slavinu B koja se otvara tako da više vode istječeiz akvarija. Na taj način razina vode u akvariju pada. /Sl. 13b/

No ukoliko dođe do toga da razina vode padne ispod 12 cm,  tada se uključi donji senzor i upozori preko crvene žice CR. /Sl. 13c/

CR tada ponovo šalje dva signala: Jedan ide u slavinu A koja se otvara tako da više vode utječe u akvariji. Drugi signal putuje u slavinu B koja se zatvara tako da manje vode istječe iz akvarija. Na taj način razina vode u akvariju ponovo raste. /Sl. 13d /

 
Sl. 13a                                                                      Sl. 13b


Sl. 13c                                                                   Sl. 13d

 

To je normalna situacija gdje uvijek ista količina vode koja se ulije u akvarij također ista količina vode isteče iz akvarija. Ako i postoje mala odstupanja, ona su u granicama od 12 do 21 cm visine. Ali  dok postoji usklađenost između senzora, centralnog računala (CR-a), slavine A i slavine B, npr. kad treba povećati a kad smanjiti protok vode, razina vode će biti u normalnim granicama. I ribice će biti žive i zdrave.

U daljnjem tekstu ćemo analizirati što se događa ako dođe do kvara nekih od ovih regulatora vode u akvariju.

 

Greška broj 1

Došlo je do kvara na slavini B. Kvar je takav da se slavina B zatvorila. (Slavina B je tako konstruirana da se ne može potpuno zatvoriti već i kad je zatvorena mora propuštati vodu u malim količinama.) No kako voda normalno utječe preko slavine A, a vrlo slabo otječe preko slavine B, razina vode u akvariju se podiže. /Sl. 14a/ Senzor se uključio, jer se razina vode podigla, te crvenom žicom poslao signal CR-u. Tada CR zelenom žicom šalje dva signala: Jedan ide u slavinu A koja se zatvara tako da istječe manje vode u akvarij. Drugi signal putuje u slavinu B. No slavina B se ne otvara jer je u kvaru. Iako sada utječe manje vode, ipak se razina vode diže jer slavina B ne reagira na signal iz CR-a. Slavina B je i dalje zatvorena. Zato razina vode i dalje raste. /Sl. 14b/ Tada inženjer, čija je zadaća da nadgleda kako bi akvarij radio besprijekorno, mehanički otvori tu slavinu B. Treba napomenuti da inženjer, kad to mehanički otvara, ima samo dvije mogućnosti ili je potpuno otvoriti ili je maksimalno zatvoriti. (Već sam spomenuo da, kad je slavina i maksimalno zatvorena, mora propuštati vodu u malim količinama.) Znači prilikom mehaničkog otvaranja ili zatvaranja inženjer nema mogućnosti za finu regulaciju, već samo može maksimalno otvoriti ili maksimalno zatvoriti. S obzirom na postojeći problem da je razina vode rasla, inženjer je maksimalno otvorio slavinu B i sada voda otječe iz akvarija. No kako je sada slavina B  maksimalno otvorena te propušta puno vode, razina vode ponovo počinje padati. /Sl. 14c/ Čim se slavina mehanički otvara ili zatvara, tada se i blokira u tom položaju. CR zna da je slavina B blokirana i da više ne može utjecati na slavinu B. Regulatorni mehanizam je tako namješten da u akvariju uvijek treba biti vode. I to zato što je manja šteta ako vode ima više, nego ako je potpuno istekla. Zato CR sada djeluje na drugi mehanizam. On pojačava mlaz vode u slavini A. Sada se događa, da unatoč tome što je slavina B maksimalno otvorena, usred pojačanog dotoka vode iz slavine A, dolazi do povećanja razine vode u akvariju. Dolazi do tzv. sindroma „mlaza u slavini“. /Sl. 14d/ Ako pustimo normalnu količinu vode iz slavine, onda ista količina vode koja istječe iz slavine također istječe i kroz odvodnu cijev /Sl. 14e/. No ako mlaz iz slavine pojačamo, tada više vode dolazi u umivaonik  nego što može isteći kroz odvodnu cijev. I razina vode u umivaoniku se diže /sl.14f/.

 

   

 Slika 14e                                                         Slika 14f

 

Zbog toga razina vode u akvariju s vremenom sve više raste. I to osjetljive ribice osjete kao povećani tlak koji dovodi do kompresije (pritiska) i uništava ih. /Sl. 14d/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greška broj 2

Došlo je do kvara na slavini A. Kvar je takav da slavina A stvara više vode. Voda se podiže i senzor uključi. No CR ne može regulirati slavinu A jer je ona u kvaru. Iako je i slavina B  otvorena, zbog pojačanog dotoka vode iz slavine A, razina vode se diže. /Sl. 15a/ Tada inženjer zatvori slavinu A i ona pušta manje vode. I razina vode pada. No pada ispod granice i uključi se donji senzor. /Sl. 15b/. CR pokušava regulaciju tako da slavina A poveća dotok vode, ali ne može jer je mehanički to spriječeno. Već sam prije spomenuo - čim se slavina mehanički otvara ili zatvara, tada se i blokira (zaglavi) u tom položaju. Zato CR utječe na slavinu B koju maksimalno zatvara, te se opet  razina vode postepeno diže. /Sl. 15c/ Nakon nekog vremena se podigne iznad 21cm i uključi se gornji senzor. /Sl. 15d/ CR zna da ne može djelovati na slavinu A jer je mehanički zatvorena i blokirana. Ujedno više i ne pokušava otvoriti slavinu B, jer zna da bi došlo do drastičnog pada vode. Dakle i u ovom slučaju razina vode u akvariju s vremenom sve više raste. /Sl. 15d/

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Greška broj 3

Došlo je do kvara na slavini A, a također i do kvara na slavini B. Dakle, obje slavine su u kvaru. Kvar je takav da slavina A stvara više vode, a slavina B se zatvorila. Znači puno vode ulazi slavinom A, a slavinom B malo vode istječe. Zato se razina vode podigla. /Sl. 16a/ Senzor je poslao signale, ali regulatorni mehanizam CR-a, zato što su slavina A i slavina B u kvaru, ne može to riješiti. Zato inženjer uzima stvar u svoje ruke. On mehanički zatvori slavinu A te smanjuje dotok vode i mehanički otvara slavinu B, te voda počinje otjecati. Tada dolazi do naglog pada vode. /Sl. 16b/ Senzor reagira ali CR ne može ništa napraviti jer je i slavina A i slavina B mehanički podešena. To znači da su i jedna i druga, nakon mehaničkog podešavanja, postale blokirane. /Sl. 3b/  S daljnjim padom vode uključi se alarmni senzor /Sl. 16c/  tada se aktivira alarmni mehanizam za krizna stanja posebno napravljen za takvu situaciju. /Sl. 16d/ Taj rezervni mehanizam maksimalno zatvara slavinu B. Već sam rekao da  je mehanizam protoka vode u akvariju napravljen tako da spriječi veću štetu. Između dvije štete on bira onu manju. A svakako je bolje za ribice u akvariju da u njemu da ima viška vode, nego manjka. Jer ako su ribice ostale bez vode, tada trenutačno ugibaju. No ako ima viška vode one će još neko vrijeme preživjeti. S obzirom na to da je slavina B skoro potpuno zatvorena, a slavinom A i dalje dolazi voda, makar i u smanjenoj količini, razina vode se diže i povisuje se tlak. /Sl. 16d/

 

 

 

 

 

 

U daljnjem tekstu ću nastojati objasniti što se događa u oku ako protok očne vodice ima određene zastoje. Prednju ću očnu sobicu (komoru) usporediti s akvarijem. Osjetljive ću ribice usporediti s vidnim živcem. Inženjera ću usporediti s doktorom specijalistom za očne bolesti. Slavinu A ću usporediti sa cilijarnim nastavcima zrakastog tijela koji se nalaze u stražnjoj sobici i koji neprekidno izlučuju očnu vodicu (skraćeno -cilijarno tijelo).

Slavinu B ću usporediti sa Schlemmovim kanalom. Lijekovi koje doktori okulisti daju za snižavanje očnog tlaka  usporediti ću s blokiranom slavinom A ili blokiranom slavinom B. Osjetilne stanice koje su osjetljive na pritisak (u daljnjem tekstu ću skraćeno nazvati – stanice osjetljive na pritisak) usporediti ću sa senzorom. Živce koji prenose podražaje od osjetilnih stanica, cilijarnog tijela i Schlemmovog kanala do mozga i obratno, usporediti ću s crvenom i zelenom žicom. A mozak ću usporediti s centralnim računalom (CR). Vertikalne strelice pokazuju smjer u kojem očna vodica teče. Crvene strelice označavaju da je tlak u prednjoj očnoj sobici povišen, a zelene označavaju da je normalan ili je u padu. Horizontalne strelice pokazuju da li tlak raste ili pada. Crvene pokazuju da raste, a zelene da pada ili da je u normali. Schlemmov kanal je nekad označen crvenom, a nekad  zelenom bojom, nekad je širok a nekad je uzak. Kada je označen  crvenom bojom, pa makar bio i širok, to znači da je tlak u oku povećan. Kada je označen  zelenom bojom, to znači da je tlak u oku ili normalan ili u padu.

U poglavlju 1. Fiziologija protoka očne vodice, (taman prije naslova  2. Akvariji i ribice) sam govorio o normalnom protoku očne vodice i normalnom ponašanju cilijarnog tijela i  Schlemmovog kanala (fiziologija protoka očne vodice). Sada ću govoriti što se događa ako dođe do zastoja u nekim segmentima koji su bitni za normalan protok očne vodice.

 

 

c)  Zastoji u protocima očne vodice

 

Greška broj 1

Očna se vodica  normalno stvara u cilijarnom tijelu, ali Schlemmov kanal je sužen i zbog toga dolazi do zastoja u istjecanju vodice. (O tome zašto se Schlemmov kanal sužuje već sam govorio u poglavlju 3 - UZROK POVIŠENOG OČNOG TLAKA.) Znači Schlemmov kanal je sužen  te se povećava očni tlak. /Sl. 17a/ Stanice osjetljive na pritisak šalju informaciju u mozak. Mozak tada šalje dva signala. Jedan u cilijarno tijelo da se smanji produkcija očne vodice, a drugi u Schlemmov kanal da se proširi. Cilijarno tijelo reagira na podražaje (impulse iz mozga) te smanjuje produkciju očne vodice. Iako se smanjuje produkcija očne vodice Schlemmov kanal ne reagira na impulse iz mozga te se ne proširuje. Zato tlak i dalje raste. /Sl. 17b/ Stoga doktori daju lijekove ili kapljice koji prošire Schlemmov kanal. Očna vodica tada istječe iz očne komore i odlazi u cirkulaciju. Tlak u prednjoj očnoj komori padne. /Sl. 17c/ Čim je tlak pao, odmah stanice osjetljive na pritisak,šalju informaciju u mozak da je tlak pao. Mozak tada šalje dva signala. Jednu u cilijarno tijelo da se poveća produkcija očne vodice, a drugi u Schlemmov kanal da se suzi. No Schlemmov kanal se ne može suziti jer ne reagira na impulse iz mozga, zato što je pod utjecajem lijeka (kapljice za snižavanje povišenog očnog tlaka) koje šire Schlemmov kanal. Kapljice su zauzele receptore na živčanim završetcima. Ukoliko se neki neurotransmiter (živčani prijenosnik) i uspije probiti do živčanih završetaka, ne može doći do receptora jer su ga zauzele aktivne kemijske tvari iz kapljica. S druge strane cilijarno tijelo reagira na signal iz mozga i povećava se količina očne vodice. Iako se količina vodice povećava, tlak u prednjoj očnoj komori se ne podiže zato što je Schlemmov kanal i dalje proširen. Zato stanice osjetljive na pritisak i dalje šalju signal mozgu da poveća proizvodnju vodice. Dakle vodica se stalno povećava, a Schlemmov kanal ostaje uvijek isti. U određenom trenutku količina vode je toliko velika da čak i taj prošireni Schlemmov kanal ne može propustiti toliku količinu vode, te dolazi do povećanja očnog tlaka. /Sl. 17d /  Dolazi do tzv. sindroma „mlaza u slavini“.

Nakon toga slijedi povišenje očnog tlaka. Čim je očni tlak povećan, on vrši pritisak na vidni živac te ga oštećuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greška broj 2

U ovom se slučaju  očna vodica povećano stvara u cilijarnom tijelu, a Schlemmov kanal je normalno protočan. Budući da se više vode stvara, dolazi do zastoja u istjecanju vodice. To dovodi do povišenja očnog tlaka. /Sl. 18a/ Stanice osjetljive na pritisak šalju informaciju u mozak. Mozak tada povratno šalje dva signala. Jedan u cilijarno tijelo da se smanji produkcija očne vodice, a drugi u  Schlemmov kanal da se proširi. No cilijarno tijelo ne reagira na impulse iz mozga te  ne smanjuje produkciju očne vodice. Tlak i dalje raste. Stoga  doktori daju lijekove ili kapljice koji smanjuju produkciju očne vodice. S obzirom da je produkcija očne vodice smanjena, a istjecanje normalno i protočno, dolazi do pada tlaka u prednjoj očnoj komori. /Sl. 18b/ Čim je tlak pao, stanice osjetljive na pritisak, odmah šalju informaciju u mozak da je tlak pao. Mozak tada šalje dva signala. Jednu u cilijarno tijelo da se poveća produkcija očne vodice, a drugi u Schlemmov kanal da se suzi. No cilijarno tijelo ne reagira na impulse iz mozga, zato što je pod utjecajem kapljica koje smanjuju produkciju očne vodice. Kapljice su zauzele receptore na živčanim završetcima. Ukoliko se neki neurotransmiter (živčani prijenosnik) i uspije probiti do živčanih završetaka, ne može doći do receptora jer su ga zauzele aktivne kemijske tvari iz kapljica. S druge strane Schlemmov kanal reagira na signal iz mozga te se sužava. Stoga se povećava količina očne vodice. S povećanjem količine očne vodice raste i tlak. /Sl. 18c/ Stanice osjetljive na pritisak, šalju informaciju u mozak da je tlak porastao. No mozak je zapamtio da nema utjecaja na cilijarno tijelo. Također je zapamtio da ukoliko proširi Schlemmov kanal da će doći do pada tlaka koji može rezultirati drastičnim gubitkom vode iz prednje očne sobice. To je za organizam veća šteta nego da je tlak povećan.  Mozak između dvije štete izabere onu manju.  Zato mozak više ni ne pokušava djelovati na Schlemmov kanal. I u ovom slučaju dolazi do povišenja očnog tlaka koji negativno utječe na vidni živac. /Sl. 18d/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greška broj 3

U ovom slučaju očna se vodica povećano stvara u cilijarnom tijelu, a Schlemmov kanal je sužen. Znači više se vode stvara, a istjecanje je otežano. To dovodi do povišenja očnog tlaka. /Sl. 19a/ Stanice osjetljive na pritisak šalju informaciju u mozak. Mozak tada povratno šalje dva signala. Jedan u cilijarno tijelo da se smanji produkcija očne vodice, a drugi u  Schlemmov kanal da se proširi. No ni cilijarno tijelo, ni  Schlemmov kanal ne reagiraju na impulse iz mozga. Cilijarno tijelo ne smanjuje produkciju očne vodice, a Schlemmov kanal se ne širi. Tlak i dalje raste. /Sl. 19b/ Stoga doktori istovremeno s jedne strane daju lijekove ili kapljice koji smanjuju produkciju očne vodice, a s druge strane daju kapljice koje šire Schlemmov kanal. I tlak počne padati. /Sl. 19c/ Stanice osjetljive na pritisak, šalju informaciju u mozak da je tlak pao. No mozak sa svojim podražajima više nema nikakvog utjecaja na fiziološke procese u prednjem dijelu oka, te je sve prepušteno kemijskim tvarima koje bi trebale regulirati te procese. Dolazi do prevelike stimulacije živčanih završetaka u jednom smjeru. Zbog podražaja iz kapljica Schlemmov kanal je stalno proširen. U tom su slučaju  jedni mišići neprestano stegnuti a drugi maksimalno istegnuti. Takvo je stanje pojačano s kapljicama koje smanjuju stvaranje očne vodice. Prolongirana i snažna kontrakcija uzrokuje mišićni umor. Uslijed nedostatka ATP (adenozintrifosfat je fosfatni spoj koji daje energiju za kontrakciju mišića) mišići prestaju reagirati na podražaje. Dolazi do kolapsa tih mišića, te  Schlemmov kanal više ne reagira na kapljice. On se suzi pa dolazi do povišenja očnog tlaka koji dalje negativno djeluje na vidni živac. /Sl. 19d/

 

 

 

 

 

 

 

 

Radi lakšeg razumijevanja, protok očne vodice u prednjem dijelu oka nastojao sam usporediti s  ribicama u akvariju. No procesi koji se odvijaju u oku kudikamo su složeniji, kompleksniji i kompliciraniji. Jedan od procesa koji sam samo donekle spomenuo, a to je mišićni umor, ima prilično važnu ulogu u ovim procesima. U knjizi „Medicinska fiziologija“ od profesora Guytona, po kojoj sam ja, kao i generacije studenata medicine na medicinskim fakultetima širom svijeta, polagali fiziologiju, detaljno je opisan umor mišića, te koliko je bitno da mišići budu u ravnoteži.

Dakle možemo zaključiti da čovjek, u približno 100 godina koliko se bavi znanstvenim pristupom medicini, nije mogao napraviti tako dobar lijek da popravi štetu u organizmu bez nuspojava, kao što je to mogla priroda u nekoliko milijuna godina evolucije. No ipak je dobro da doktori medicine i magistri farmacije razvijaju lijekove. Ti lijekovi su pomogli mnogim ljudima koji imaju glaukom i koji bi bez lijekova brzo izgubili vid. S tim lijekovima proces nastupa kudikamo sporije. Smatram dobrim da doktori medicine i magistri farmacije razvijaju lijekove i zato što na taj način stječu nove spoznaje i iskustvo. Postoji vjerojatnost da se u budućnosti pronađu lijekovi koji će biti usklađeni s čovjekovim fiziološkim procesima, tako da će popravljati štetu, a neće imati štetnih posljedica. Danas se velike nade polažuu nanočestice.

 

 

5 - UTJECAJ POVIŠENOG OČNOG TLAKA NA PRITISAK U VIDNOM ŽIVCU

 

U daljnjem tekstu ćemo se podsjetiti zašto pritisak u prednjem dijelu oka negativno djeluje na vidni živac. Zbog toga ću se još jednom poslužiti s usporedbom sindroma „mlaza u slavini“, te ću ponovo objasniti taj sindrom:

 „Ako pustimo normalnu količinu vode iz slavine, onda ista količina vode koja istječe iz slavine također istječe i kroz odvodnu cijev /sl. 14 e/. No ako mlaz iz slavine  pojačamo, tada više vode dolazi u sudoper nego što može isteći u odvodnu cijev. I razina vode u sudoperu se diže /sl. 14 f/.“

Da je sudoper kojim slučajem zatvoren prostor kao oko, onda bi se u tom trenutku povećao hidraulički tlak koji bi vršio pritisak na stijenke sudopera. Kako je oko zatvoren i povezan sustav, tekućina u oku se ponaša na način da se pritisak na jednom dijelu (npr. na prednjoj očnoj komori),  prenosi na sve dijelove oka. No taj pritisak najviše uništava onaj dio oka koji je najosjetljiviji i na kojem mi primjećujemo oštećenja. A to je vidni živac. Iako taj hidraulički tlak nije ujednačen i jako velik kao kod ljudi koji imaju očni tlak a ne uzimaju kapljice, ipak i on zato što traje dugo vremena, postupno uništava vidni živac. Na slici 20 vidimo da povišeni tlak na prednjem segmentu oka se prenosi na stražnji segment i vrši pritisak na vidni živac.

 

 

 Slika 20

 

Pritisak na izlazište vidnog živca (papilla nervi optici) zbog povišenog očnog tlaka dovodi do udubljenja izlazišta vidnog živca. Budući da pritisak povišenog tlaka najprije uništava periferni dio vidnog živca, zato najprije atrofiraju živčane niti na periferiji tog istog živca. Stoga se prekidaju vidni živčani impulsi i zato se najprije gubi periferni vid. Što je udubljenje izlazišta vidnog živca veće, to je i gubitak perifernog vida veći. Takvi ljudi gledaju kao kroz tunel, dok se u konačnici i to malo vida ne izgubi. Na slici 21a  je prikazano kakvo je izlazište vidnog živca zdravog čovjeka koji nema povišeni očni tlak, te kako takav čovjek vidi (vidi se da je njegovo vidno polje potpuno normalno) /sl. 21a/. Sljedeća slika pokazuje da je izlazište vidnog živca malo udubljeno, te da na vidnom polju postoji već određeni gubitak perifernog vida  /sl. 21b/. Na narednoj slici udubljenje izlazišta vidnog živca još je veće te je i gubitak perifernog vida još jači /sl. 21c/. I konačno na posljednjoj slici u nizu se vidi da je udubljenje izlazišta vidnog živca jako veliko, te je na vidnom polju ostalo još samo malo centralnog vida /sl. 21d/.

 

 

     Slika 21a                                Slika 21b                         Slika 21c                            Slika 21d

 

O tome koliko je hidraulički tlak snažan i razoran pokazuje i scena iz filma “Pljačka”. Engleski naziv u orginalu je “The Score”.  U tom filmu dva pljačkaša, stariji (glumi ga Robert De Niro) i mlađi (glumi ga Edward Norton) planiraju kako opljačkati carinarnicu u Montrealu (Kanada) gdje se u najmodernijem sefu čuva skupocijeno žezlo. No postojao je jedan problem. Moderni sef u kojem se čuvalo žezlo bio je napravljen na poseban način. Naime normalni sefovi su imali teška vrata s brojčanikom koja su bila ispunjena prvorazrednim čelikom. No iskusni provalnik bi probušio vrata tako da bi došao do brave s unutarnje strane vrata, zatim spojio bravu na računalo i putem računala otvorio sef. Da bi onemogućili provalnicima da probiju bušilicom otvor te da dođu do unutarnje brave, proizvođač se dosjetio da vrata sefa gdje se nalazi brojčanik više ne budu napravljena od kompaktnog čelika, već da između prednje i stražnje strane vrata bude prazan prostor. U taj prazan prostor su stavili komade specijalnog čvrstog stakla. Sada kad bi provalnik bušio sef  tako da dođe do mehanizma brave s unutrašnje strane vrata, morao bi bušilicom lomiti čvrsto staklo. I čim probije jedan komad stakla odmah na to prazno mjesto sjedne drugi komad stakla. I tako bi se bušenje moglo jako odužiti, što za provalnike koji moraju raditi brzo jer čuvari patroliraju zaštićenim prostorom, nikako nije poželjno. No stariji provalnik se dosjetio da probuši rupu na vrhu vrata sefa i da ubaci mlaz vode. Voda je u isti čas popunila prostor s unutarnje strane vrata sefa i hidrauliči tlak je učino svoje. Snažna vrata sefa su se raspala u djeliću sekunde.

 

Kad je u pitanju operativni zahvat, vodica istječe na jednom mjestu (npr. na položaju rožnice na 12 sati). Ali na drugim dijelovima ruba rožnice (9 sati, 3 sata, 6 sati) /sl. 22/, tj. prednje očne sobice,  tlak je neujednačen i vrši pritisak na cijelo oko, a s time i na vidni živac. I u ovom slučaju, zato što traje duže vremena, postupno uništava vidni živac. Ovdje bih još nešto malo pojasnio. Već sam napomenuo da kad kapljice prestaju djelovati, tada obično oftalmolozi naprave operaciju tako da naprave mali otvor (rupicu) tako da taj višak tekućine izađe. Taj otvor obično rade na položaju rožnice od 12 h /sl. 23/. Iako je rožnica okrugla, te bi se stoga zahvat mogao napraviti i na položajima  9 h, 3 h ili 6h to nije moguće jer je čovjek uspravno biće. Zato bi u tom slučaju zbog sile teže i slobodnog pada očna vodica iscurila iz komore (a ne samo višak koji uzrokuje pritisak).  Zato se operativni zahvat može raditi samo na 12 sati. No kako tijelo ima sposobnost zacjeljivanja, ta rupica se zatvori što dovodi do ponovnog povišenja očnog tlaka. Tada se zahvat mora ponoviti. No tu postoji problem što se nakon zahvata normalno rožnično tkivo promijeni u vezivno tkivo koje nije nije pogodno za novi operativni zahvat. S obzirom na to da se operativni zahvat ne može raditi osim u položaju 12 h, a kako je to usko područje koje se zamijeni s tvrđim vezivnim tkivom, onda se i zahvat ne može mnogo puta ponavljati. Na slici 13 na položaju 12 h se vidi kako rub rožnice i bjeloočnice nije toliko oštar kao na položaju 3 h jer je tkivo promijenjeno zbog operativnog zahvata.

Ukoliko se dogodi da zahvat uspije, vodica istječe samo na jednom mjestu – na položaju 12 h. I  tu vrši najveći pritisak. Budući da je pritisak neujednačen opet dolazi do povišenog hidrauličkog tlaka koji vrši pritisak na vidni živac i uništava ga. Da bih to malo pojasnio vratiti ću se u djetinjstvo.

 

 

 

   

 Slika 22                                                              Slika 23

Sjećam se dok sam bio dijete išao sam u ljetno kino u kulu Kamerlengo u Trogiru. Kao i svaka kula, i ova je imala velike zidine i mala uska vrata /sl. 24a/.  Na kraju predstave ljudi bi se gurali prema vratima. Zato se na dijelu zidina oko vrata tiskalo mnogo ljudi, a na ostalom dijelu bilo je prazno. No ponekad bi neki ljudi malo jače pritisnuli one ljude koji su bili prema izlazu te bi tada došlo do reakcije, sila potiska bi se malo vratila unatrag. Nekako tako se ponaša i tekućina u zatvorenom prostoru. Iako je pritisak pretežno usmjeren prema izlazu, zbog sile odbijanja se vraća prema nazad i vrši pritisak na cijeli prostor. Takvo ponašanje tekućine koja struji pored čvrstih prepreka gdje jedan dio tekućine ide u smjeru glavnog strujanja, a drugi dio tekućine djelomično struji u suprotnom smjeru, karakteristično je za tzv. turbulentno strujanje. Dok sam studirao u Zagrebu, išao sam u kino Europa. U tom kinu postojalo je nekoliko izlaznih vrata /sl. 24b/ pa je stoga pritisak ljudi na vrata bio mnogo manji.

 

                     

     Slika 24a                                                                  Slika 24b    

 

6- PRIRODNO LIJEČENJE    

 

U daljnjem tekstu ću objasniti kako djeluje glausolvo. To je prirodna otopina nekoliko biljaka napravljena na poseban način i u pravilnim omjerima. Biljke su ekološki čiste što je bitno za dobro djelovanje. 

No bitno je da je i zemlja na kojoj te biljke rastu također ekološki čista. To je ograničavajući čimbenik tako da za sada mogu napraviti glausolva u ograničenim količinama. No nadam se da ćemo u skoroj budućnosti i to riješti.

Glausolvo djeluje na tri načina:

Prvi način jest da nabubri taj prednji dio oka koji je inače pod pritiskom zbog kratkovidnosti, dalekovidnosti ili stresa. S obzirom na to da je koža oko očiju izrazito propustljiva, onda glausolvo preko zatvorenih kapaka prelazi u prednji dio oka i lagano ga bubri. Zapravo, ulazi u stanice prednjeg očnog segmenta koje zbog toga postaju malo nabubrenije.  Isto kao kad spužvu stavite između dvije cigle i tako je držite neko vrijeme, ona će biti spljoštena. No kad je stavite u vodu ona ponovo nabubri. S tim procesom oslobađa se pritisak živca okulomotorijusa koji sada može lakše ispuštati neurotransmitere.

Drugi način na koji djeluje je tzv. difuzija. Naime otpadne tvari, koje se nalaze u velikim koncentracijama u mišićnim stanicama, sada prelaze u otopinu gdje je ta koncentracija manja, tj. u glausolvo. Tome potpomaže i činjenica da su te stanice malo nabubrile pa su i stanične pore na staničnim membranama šire. A to olakšava izlazak otpadnih tvari difuzijom iz stanica.

Da bih objasno treći način djelovanja onda prije toga moram nešto kazati općenito o zelenim biljkama. Obično se smatra da zelene biljke uopće nemaju dovoljno bjelančevina. No životinje koje pasu zelene biljke puno brže dobivaju mišićnu masu od onih životinja koje jedu žitarice. Naime, zelene biljke imaju aminokiseline (bjelančevine se sastoje od aminokiselina) koje naše tijelo može mnogo lakše iskoristiti za stvaranje nama potrebnih bjelančevina nego što  može iskoristiti već složene bjelančevine.U glausolvu, koji je tekućina biljnog porijekla, postoje i aminokiseline i druge tvari (npr. kolin) od kojih naše tijelo sintetizira neurotransmitere koji nedostaju zbog pritiska živca tj. nedostaka živčanih impulsa kad je u pitanju glaukom. Kad se jednom uspostavi normalni fiziološki proces onda se naše tijelo potrudi da se taj proces nastavlja i dalje.

Za vrijeme dok čovjek provodi terapiju redovito dolazi na kontrolu očnog tlaka u našu ordinaciju, te je na taj način je pod stalnom kontrolom.

Liječenjem očnog tlaka se bavim više od 14 godina. Uz neprestano promatranje, proučavanje, mjerenje, provjeravanje i zaključivanje došao sam do mnogih rješenja kad je u pitanju očni tlak. Uspješno sam izliječio ljude koji imaju očni tlak i koriste kapljice dugi niz godina. Mnogima od njih već se događalo da im više nikakve kapljice nisu pomagale već im je tlak rastao unatoč kapljicama. Imao sam slučajeve gdje su ljudi zbog glaukoma već izgubili vid na jednom oku, a drugo oko im je već bilo u vrlo lošem stanju. S terapijom sam im uspio sačuvati vid na tom drugom oku. Imao sam slučajeve gdje su ljudi koristili kapljice par godina i gdje im je tlak s kapljicama bio pod kontrolom. No neki su imali reakcije na kapljice (npr. crvene oči, neki su smatrali da im kapljice stvaraju upalu očiju, neki su poslije kapljica osjećali nelagodnost u očima), a neki jednostavno nisu željeli biti ovisni o tome da moraju razmišljati kad će stavljati kapljice, pa su zbog toga došli. I takve slučajeve sam uspješno izliječio. Imao sam slučajeve ljudi kojima su oftalmolozi dijagnosticirali očni tlak i dali im kapljice za koje su oni rekli da ih ne žele uzimati, pa su došli kod mene dok još nisu ni počeli uzimati kapljice. I takve slučajeve sam uspješno izliječio. Često puta kod ljudi koji mi dođu na terapiju prirodnog liječenja vida izmjerim i očni tlak. I jednom broju ljudi dijagnosticiram da je očni tlak povišen.  Nekima od njih snizimo ga samo vježbama za očne mišiće. Nekima ga snizimo putem akupresurnih točaka, a nekima putem cjelokupne terapije.

Kad je u pitanju snižavanje očnog tlaka putem akupresurnih točaka, tada pritiskom na te točke djelujemo na očne mišiće. To bih želio još malo pojasniti. Vanjski očni mišići koji okružuju oko su u stanju određene tenzije, tj. napetosti. Taj grč mišića uvjetuje pritisak na tanki ogranak živca okulomotorijusa koji više ne prenosi podražaje tj. neurotransmitere, te se zato povisuje očni tlak. O tome  sam već govorio u poglavlju 3 - UZROK POVIŠENOG OČNOG TLAKA. No s pritiskom na određene točke, stisnemo živce koji uvjetuju da se očni mišići još više stegnu tj. napnu. Napnu se više  nego što su bili napeti prije pritiska na te točke. No kad se pritisak otpusti onda se i očni mišići opuste. Ali opuste se više nego prije pritiska. Naime ako uvjetujemo snažnu kontrakciju, nakon nje kao odgovor slijedi i velika relaksacija ili opuštanje tih mišića. To veliko opuštanje smanjuje pritisak na živac okulomotorijus koji, budući  da nije više pritisnut, ponovo počinje prenositi podražaje. A to posljedično uvjetuje snižavanje očnog tlaka.

Imao sam slučaj gospođe koja je imala očni tlak čak 27 godina. I uspio sam joj ga izliječiti. No bez obzira na takav slučaj, u svakom pogledu je bolje doći što prije na terapiju dok vidni živac još nije oštečen. Jer kad se vidni živac jednom ošteti, više nema pomoći. Ali postoji još jedan razlog zašto je potrebno doći što prije na terapiju. Jednom sam bio kod mehaničara koji je trebao odviti jedan vijak. Kako se taj vijak nije dugo vremena odvijao, a nije bio podmazivan,  više se nije mogao odvrnuti. Mehaničar je tada rekao da se vijak “zapekao” tj. zalijepio, te je prepilio vijak. Kada ljudi imaju glaukom dugi niz godina onda se Schlemmov kanal zbog povećanog pritiska i smanjenog protoka  očne vodice može zalijepiti ili toliko stisnuti da ni glausolvo više ne može pomoći. I stara narodna izreka kaže:” Stazom kojom nitko ne prolazi, zaraste trava”. Zato je uvijek dobro doći što prije na terapiju, nego čekati zadnji čas. I stara latinska poslovica kaže: Sero venientibus ossa. To bismo mogli prevesti kao:”Onima koji kasno dolaze na večeru ostaju kosti” –  jer su meso pojeli oni koji su došli ranije. Vjerojatno i zbog tog razloga, nažalost, ima i pacijenata koje nisam uspio izliječiti. U prosjeku od 100 pacijenata koje  pregledam i utvrdim da spadaju u grupaciju koje mogu liječiti, 95 ih izliječim, a samo 5 zbog nekih razloga ne uspijem.

Schlemmov kanal može biti sužen i zato što se s godinama produkti razgradnje i otpadne tvarai, koje kroz njega prolaze, talože na uskim odvodnim kanaličima. Te pacijente naučim kako da im ti kanalići budu prohodni cijeli život.

No i onim pacijentima kojima ne mogu pružiti konkretnu pomoć,dajem im savjete što da naprave i kako da se ponašaju da bi sačuvali svoj vid ili da bi sačuvali toliko vida koliko ga još imaju.

Sjećam se gospođe iz Njemačke koja je došla liječiti očni tlak po preporuci svoje prijateljice. Njen oftalmolog u Njemačkoj joj je dijagnosticirao povišeni očni tlak i odredio terapiju s kapljicama za sniženje. No ona je rekla da je njena prijateljica imala glaukom i da joj je jedan doktor iz Zagreba dao otopinu kojom je ona izliječila glaukom, te da joj je sad očni tlak u granicama normale. Tada joj je njen oftalmolog rekao:“Ili uzimajte kapljice ili otiđite do tog doktora u Zagreb pa snizite očni tlak na taj način. Jer očni tlak Vam je povišen i trebate ga sniziti.“ Složio bih se s tim doktorom. Ukoliko oftalmolozi nekoj osobi dijagnosticiraju očni tlak i odrede joj kapljice, tada ta osoba treba ili koristiti kapljice ili doći kod nas u ordinaciju. Najgora opcija jest da se ništa ne poduzima, a očni tlak je povišen. Zato bi svaki čovjek iznad četrdesete godine  trebao minimalno jednom u dvije godine kontrolirati očni tlak.

U medicinskoj terminologiji postoji izraz „drugo mišljenje“.Taj izraz označava pojam koji kaže da čovjek s nekim zdravstvenim problemom ili kojemu je dijagnosticirana neka bolest,  treba tražiti da tu dijagnozu potvrdi ili opovrgne makar još jedan liječnik specijalista. Naime ljudi koji rade mogu i pogriješiti. I zato da bi se izbjegla mogućnost pogreške treba potražiti drugo mišljenje. Jednom sam išao kod mehaničara jer mi je motor u autu lupao. On ga je pogledao („Auuu“!-jauknuo je šokiran onim što je vidio)  i rekao da su mi otišli klipovi, komora, pretkomora, tj. da je cijeli motor propao te da će morati zamijeniti cijeli motor. I da će me to koštati 2000 eura. Otišao sam kod drugog mehaničara koji je pogledao motor i rekao da je otišla klackalica koju treba zamijeniti. I da će me to koštati 200 kuna (oko 27 eura). Dakle, ako drugo mišljenje treba potražiti kad je u pitanju mehaničar, onda smatram da je još važnije da se potraži drugo mišljenje kad je u pitanju zdravlje ili dobar vid.

U našoj ordinaciji pristup liječenja je nekonvencionalan, prirodan, trajan, bez daljnje ovisnosti o kapljicama ili lijekovima. Stoga s obzirom na to koliko iskustvo imam u prirodnom liječenju glaukoma i s obzirom na nekonvencionalni pristup u liječenju povišenog očnog tlaka i glaukoma, mislim da sam najpogodniji liječnik za tzv. drugo mišljenje.  Jer kad su u pitanju oči i takvo oboljenje kao što je glaukom, mislim da bi svaki  čovjek to trebao shvatiti ozbiljno. Potražiti prvo mišljenje, potražiti drugo mišljenje i onda odlučiti što napraviti. Jer kao što je rekao moj učitelj prof. dr. sci. Ivan Ledić: „Mi nemamo rezervne oči!“

 

Zaključak

 

Liječenjem glaukoma bavim se već više od 14 godina. Zahvaljujući temeljitom radu s pacijentima, te promatrajući, proučavajući, mjereći, provjeravajući i zaključujući o liječenju glaukoma, moje znanje i iskustvo postajalo je sve veće i veće. Stoga je i postotak izliječenih ljudi koji imaju glaukom postao izrazito visok. Mojrad prepoznat je i u svjetskim znanstvenim krugovima. Zbog toga sam 2004. pozvan u Salzburg na svjetski kongres oftalmologa u organizaciji austrijsko-američkog društva i univerziteta Cornell iz SAD-a. Tu sam oftalmolozima iznio svoje viđenje liječenja povišenog očnog tlaka./sl.1a/, /sl.1b/, /sl.1c/      

 

 

 

 Slika 1a

 

 

 

 Slika 1b

 

 

 Slika 1c

 

Također sam spomenut i u knjizi „Vodeći hrvatski liječnici“ koju je izdao Institut za vrednovanje i promicanje znanstvenih i stručnih postignuća, u suradnji Hrvatskog liječničkog zbora. Iako sam od 1990. bio u mnogim novinama gdje se spominjao moj rad o prirodnom liječenju kratkovidnosti i dalekovidnosti, ovdje ću spomenuti članak koji je o meni pisao časopis „Vita“ koji se bavi zdravstvenom problematikom. To je izašlo u ožujku 2009.(broj 181) na 52. strani, gdje je jedan moj izliječeni pacijent također dao izjavu u kojoj potvrđuje da je zahvaljujući metodi koju ja provodim izliječio glaukom./sl.2/  

 

 

 Slika 2

 

Iako imam mnogo izliječenih pacijenata, na ovom mjestu ću spomenuti ljubaznu gospođu Maricu Šimunović iz Zagreba/sl.3a/, /sl.3b/ koja mi je dozvolila da njeno ime i prezime kao i sliku pokažem kao dokaz uspješnosti metode liječenja glaukoma koju ja provodim. Gospođa Šimunović je na pregledu kod oftalmologa imala očni tlak nešto više od 24 mm Hg i doktor oftalmolog joj je dao lijek Betoptic. Nakon nekog vremena prepisao joj je još i Trusopt, tako da je neko vrijeme istovremeno uzimala i Betoptic i Trusopt. Nakon nekog vremena su joj odredili da uzima još i Xalatan pa je jedno vrijeme istovremeno uzimala Betoptic, Trusopt i Xalatan. Zatim su joj na sljedećem pregledu izbacili Betoptic i Trusopt, ostavili Xalatan i dodali Cospot. Tako da je istovremeno koristila Cosopt i Xalatan. No, sve to vrijeme dok je uzimala lijekove, ujutro je imala mučnine a navečer pojačano lučenje sluzi u ustima koje se cijedilo niz grlo. Zbog toga je odlučila doći na našu terapiju. Nakon provođenja terapije, očni tlak joj je u granicama normale, ali s time da više  ne koristi nikakve lijekove za oči. Ujedno više nema ni jutarnjih mučnina a također se reguliralo lučenje sluzi u ustima, te sada navečer nema pojačanog lučenja sluzi. To sve potvrđuju i nalazi koje je ona nama donijela.

 

        

 Slika 3a                                                               Slika 3b

 

Također bi spomenuo slučaj osobe koja je kod mene liječila glaukom, a koji je posebno zanimljiv jer je ta osoba na jednom oku imala jako visoki očni tlak koji sam uspio sniziti ovom metodom. Taj nalaz obično pokažemo našim pacijentima kada dođu kod nas u ordinaciju.

 

 

 

 

 

Share

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ul. Slavka Batušića 17/1
+385 (01) 3897-158 | +385 (091) 950 0973

Drugi o nama

"O radu dr. Pavića pisale su novine i tjednici te se više puta pojavljivao na televiziji i gostovao u mnogim Radio emisijama. Novinske članke, reportaže i TV-emisije ćemo navesti kronološkim redom..."

Izbornik